"Visual Basic 6.0 with Access"
รหัส IT504:   พัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic 6.0 พร้อมติดต่อฐานข้อมูล Microsoft Access

ภาพรวมหลักสูตร

 

เรียนเขียนโปรแกรมเฉพาะทางด้วย Visual Basic 6.0 ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft Access โดยผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่คำสั่งเบื้องต้น ตั้งแต่การออกแบบหน้าจอของโปรแกรม เขียนคำสั่งในการทำงานตั้งแต่ โดยผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเรียนได้ สอนเน้นการปฏิบัติจริง เช่น การสร้างโปรแกรมตัวอย่าง ระบบร้านเช่าหนังสือ ระบบร้านขายสินค้า หรือระบบควบคุมเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น

 

เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เรียนจะสามารถเขียนโค้ดได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเข้าใจโครงสร้างภาษา สามารถอ่านโค้ดของผู้อื่นที่ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถใช้งานฐานข้อมูลได้ และนำไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง

 

 

ราคาอบรม
 • 9,900 บาท  อบรมทั้งหมด 5 วัน  
  (รวม 30 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เขียนคำสั่งต่างๆของ Visual Basic ได้คล่องแคล่ว
 • เขียนคำสั่งติดต่อและเรียกใช้ฐานข้อมูล Access ได้
 • เข้าใจโค้ดที่ผู้อื่นเขียนได้โดยง่าย และทำโปรเจ็คขนาดเล็กส่วนตัวได้ทันที
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • รู้จัก Visual Basic เบื้องต้น, ความสามารถของ VB เวอร์ชั่นต่างๆ
 • การติดตั้ง VB, การทำงานแบบ Visualize และ OOP
 • หลักการเขียนโปรแกรมแบบ Event-Driven
 • การทำงานแบบ Interpreter และ Complier
 • ส่วนต่างๆของโปรแกรม เช่น Form, Toolbox, Toolbar, Project Explorer, Properties Form Layout
 • New Project, Open Project, Project File ต่างๆ
 • กำหนดพฤติกรรมและคุณลักษณะ (Method และ Property)
 • การสร้างอินเตอร์เฟซ สร้างฟอร์มและอ๊อบเจคพื้นฐาน
 • วางตัว control สำหรับการติดต่อกับผู้ใช้
 • ทดลองสร้างหน้าจอแรก เพื่อคำนวณตัวเลข

 • ส่วนที่ 2
 • ตัวดำเนินการ Operator
 • การใช้งานตัวแปร, ชนิดตัวแปร
 • กลุ่มคำสั่งเงื่อนไขต่างๆ เช่น If…Then…Else
 • กลุ่มคำสั่งทำซ้ำ เช่น For…Next, Do While… Loop เป็นต้น
 • If-Else statement, Boolean
 • คำสั่งการวนลูป For(), While()
 • รู้จักข้อมูลวันที่ Date
 • ตัวแปร Array แบบต่างๆ

 • ส่วนที่ 3
 • การควบคุมการประมวลผลผ่าน procedure ที่กำหนด
 • Form Modules (.frm), เก็บระดับการประกาศค่าระดับฟอร์มของค่าคงที่
 • ตัวแปร และ procedure ภายนอก , event procedure และ procedure ทั่วไป
 • Class Modules (.cls)
 • ตัวแปร Global และ Local, การใช้งาน Method และ Event
 • Standard Modules (.bas) เก็บการประกาศค่า public และระดับโมดูล
 • ค่าคงที่ประเภทตัวแปร Procedure ภายนอก และ Public Procedure

 • ส่วนที่ 4
 • รู้จักฐานข้อมูล Access, ติดตั้งและกำหนดค่า
 • ออกแบบโปรเจ็คทดลองทำ, สร้างฐานข้อมูล
 • กำหนด Table, Field, ใส่ records
 • เขียน VB ติดต่อฐานข้อมูล Access มาแสดงผล
 • รู้จักคำสั่ง Query, ทดลองเขียนคิวรี่ Select, Insert, Update, Delete
 • เรียกใช้ข้อมูลด้วย Recordset แบบต่างๆ
 • การเข้าถึงฐานข้อมูล OBDC, DAO, RDO, OLEDB, ADO

 • ส่วนที่ 5
 • การใช้งานไลบารี่ต่างๆ
 • การจัดสร้าง ทำตาราง และรายงานต่างๆ รวมทั้ง Layout เครื่องพิมพ์แบบต่างๆ
 • Resource File (.res), สามารถเก็บข้อความที่ติดต่อกับผู้ใช้
 • ไฟล์บิตแม็ปใน resource file
 • ActiveX Documents (.dob), สามารถสร้าง ActiveX document
 • User Control และ Property Page Modules โดย user control (.ctl)
 • Components, ActiveX Control (.ocx), ActiveX Designer, Insertable Objects

 

          Workshop: ทดลองสร้างระบบร้านค้า สร้างฐานข้อมูลสินค้า และระบบจัดการข้อมูลสินค้า แบบครบวงจร

ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site