"SolidWorks 2023 Designing"
รหัส IT602:   ออกแบบงานวิศวกรรมด้วย SolidWorks 2023

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตรเบื้องต้น สำหรับการออกแบบชิ้นงานวิศวกรรมด้วยโปรแกรม SolidWorks 2023 สำหรับงาน 3D ต่างๆ เช่น Furniture Design, Product Design, Machine Part Design and Analysis, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล พร้อมสร้างชิ้นงานสำเร็จเพื่อใช้ในการสั่งผลิตได้ทันที

 

หลักสูตรสอนตั้งแต่พื้นฐานการสร้างชิ้นงาน พร้อมโจทย์ชิ้นงานตัวอย่างฝึกทำมากกว่า 10 รูปแบบ หรือผู้เรียนอาจเตรียมแบบแปลนของชิ้นงานมาเอง เพื่อเป็นแนวทางใช้ในการเรียนได้ด้วย เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันทีหลังผ่านการอบรมแล้ว

 

(เนื้อหาสามารถใช้งานได้กับทุกเวอร์ชั่น เช่น 2016, 2018, 2019, 2022, 2023)

 

ราคาอบรม
 • 7,500 บาท  อบรมทั้งหมด 4 วัน  
  (รวม 24 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนแบบ 3 มิติใดๆมาก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • มีความรู้-ความเข้าใจหลักการออกแบบชิ้นงานต่างๆอย่างเป็นขั้นตอน
 • สร้างงานชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และชิ้นส่วนต่างๆแบบ 3 มิติด้วย SolidWorks ได้
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 4 วัน)
ศุกร์จันทร์ 18 มี.ค.22,25,29,มี.ค 1 เม.ย 2567
อาทิตย์อาทิตย์ 19 พ.ค.19, 26 พ.ค 2, 9 มิ.ย. 2567
อาทิตย์อาทิตย์ 23 มิ.ย.23,30 มิ.ย 7,14 ก.ค 2567
อาทิตย์อาทิตย์ 7 ก.ค.7,14,21,28 ก.ค 2567
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • เริ่มต้นใช้งาน SolidWorks 2023
 • ส่วนประกอบของโปรแกรม และคำศัพท์ที่ต้องทราบ, แนวคิดและหลักการออกแบบชิ้นงาน
 • Work Space, Command Manager, Properties Manager, Configuration Manager
 • ทดลองใช้ Toolbars ต่างๆ, Feature Manager, Design Tree, Tark Pane
 • สร้างแบบร่าง 2D อย่างง่าย เพื่อขึ้นรูปวัตถุ 3D
 • ใช้งาน sketch Snaps, ใช้งานระนาบพื้นฐาน, Top Plane, Front Plane
 • การหมุน, การซูม, การย้าย และ แสดงภาพชิ้นงานมุมมองต่างๆ
 • แบบร่างเพื่อขึ้นรูปวัตถุ และ กำหนดขนาดแบบมีความสัมพันธ์
 • คำสั่งต่างๆใน Sketch Entities
 • คำสั่งเขียนเส้นตรง, สี่เหลี่ยม, วงกลม
 • กำหนดขนาดและเปลี่ยนขนาด (Dimension)
 • ใช้คำสั่งสร้างชิ้นงาน 3D (Extruded Boss/Base)
 • เจาะรูบนผิวชิ้นงาน โดยใช้คำสั่ง Extruded Cut
 • ลบมุมโค้งตัดโดยใช้ Chamfer, ลบมุมโค้งโดยใช้ Fillet
 • การกำหนดความสัมพันธ์ให้กับ Sketch (Add Relation)
 • เซฟงานเป็นไฟล์รูปแบบต่างๆ

 • ส่วนที่ 2
 • สร้าง Profile และการกำหนดขนาดชิ้นงาน
 • สร้างชิ้นงานโดยการหมุน Revolved Boss / Bass
 • สร้างชิ้นงานโดยการกวาด Swept Boss /Bass
 • สร้างหน้าตัดชิ้นงานสำหรับกวาดชิ้นงาน
 • สร้างชิ้นส่วนโดยการกวาดหน้าตัดชิ้นงาน Swept Boss /Bass
 • เรียนรู้ Features, Feature Rip, Feature Draft, Feature Shell, Feature Mirror
 • สร้าง Circular Pattern และ Linear Pattern
 • ชิ้นงาน Base และสร้างลักษณะที่จะทำ Pattern
 • สร้าง Circular Pattern โดยการใช้สมการ, กำหนดแกนหมุน
 • สร้างสำเนาด้วยคำสั่ง Linear Pattern
 • สร้างระนาบ Plane และการใช้ Referents Geometry

 • ส่วนที่ 3
 • เรียนรู้การสร้างงาน (Part) โดยใช้คำสั่ง Plane
 • ใช้งาน Axis, Coordinate system
 • ใช้งาน Point, Center of mass, Mate Referents
 • การสร้างระนาบอ้างอิง โดยใช้คำสั่ง Plane
 • วิธีการคัดลอกเส้นสเก็ตซ์
 • วิธีการสร้างชิ้นงานโดยคำสั่ง Loft
 • สร้างความเข้าใจคำสั่ง Loft ที่ซับซ้อน
 • การใช้ Hole Wizard, รูปแบบต่างๆของ Hole Wizard
 • คำนวณตำแหน่งรูเจาะ Position of Hole Wizard
 • นำ Parts มาประกอบกันในงาน Assembly
 • ประกอบสลักยึดชิ้นงาน, จับคู่แบบอัตโนมัติ, ตรวจสอบความสัมพันธ์
 • การแยก (Explode) และรวม (Collapse) ชิ้นงานประกอบ

 • ส่วนที่ 4
 • การเขียนแบบแปลน (Drawing)
 • กำหนดรูปแบบกระดาษ (Drawing Sheet Format)
 • ตั้งค่า Drawing Sheet, กำหนด Sheet Format
 • สร้างภาพเขียนแบบฉายของชิ้นงาน Box
 • กำหนดขนาดในภาพแบบฉาย (Dimension)
 • แทรก Name View หรือการแทรกภาพฉาย 3 มิติ
 • การพิมพ์และบันทึกภาพเขียนแบบฉาย (Print & Save)
 • ใช้คำสั่งช่วยกำหนดขนาด (Annotations)
 • บันทึกไฟล์แบบแปลนเป็น PDF
 • บันทึกไฟล์แบบแปลนเป็น eDrawing
 • เทคนิคการใช้งานคำสั่งต่างๆใน eDrawing
 • แต่งชิ้นงานเสมือนจริงด้วย Materials

 

      Workshop: ทดลองสร้างงานที่หลากหลาย มากกว่า 10 ชิ้น พร้อมเซฟเป็นไฟล์พร้อมสั่งผลิตได้จริง

 


 


ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site