ITExcellent.com

ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ไอที เอคซะเล้นท์

สายด่วน :   02-958-3933
สุกัญญา :  084-326-6255
Line ID:   เพิ่มเพื่อนด้วย Line QR Code ITExcellent
"SketchUp 2022 3D Design"
รหัส IT606:   Google SketchUp 3D งานวิศวกรรม-สถาปัตยกรรม

ภาพรวมหลักสูตร

Google SketchUp เป็นโปรแกรมล่าสุดที่คนจะนึกถึง ในการสร้างงาน 3D แบบรวดเร็ว จุดเด่นคือ ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพสูง และมีความสามารถครอบคลุมงานเกือบทุกประเภท อีกทั้งยังไม่กินแรง spec ของเครื่องมากเหมือนโปรแกรมอื่นๆ เนื้อหาการเรียนจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการเขียนแบบ 3 มิติ, ทดลองออกแบบงานสถาปัตยกรรม, เขียนแบบที่ได้มาตรฐาน, การแก้ไขงานให้รวดเร็ว, การพิมพ์งานให้ถูกต้อง, การ Export งานไปพัฒนาต่อยังโปรแกรม 3 มิติอื่นๆ เช่น AutoCAD, 3DsMAX, Rhinoceros เป็นต้น

 

ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนงานในรูปแบบที่หลากหลายตลอดหลักสูตร เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ในจริงต่อไป เช่น งานสถาปัตยกรรม, โครงสร้าง, ออกแบบผลิตภัณฑ์, บูทแสดงสินค้า, ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

 

(สามารถเลือกเรียนเวอร์ชั่น 2015, 2018 หรือ 2022 ได้โดยแจ้งล่วงหน้า)

 

ราคาอบรม
 • 6,500 บาท  อบรมทั้งหมด 3 วัน  
  (รวม 18 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนแบบ 3 มิติใดๆมาก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เข้าใจโครงสร้างงาน 3D แบบต่างๆ และมาตรฐานสากลของการเขียนแบบ
 • ได้ฝึกฝนเขียนแบบงาน 3D ในรูปแบบที่หลากหลายตลอดหลักสูตร เพื่อใช้งานจริงได้ทันที
 • สามารถใช้งานโปรแกรม SketchUp ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 3 วัน)
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 15 ส.ค.15,16,17ส.ค 2565
พุธ, พฤหัส, ศุกร์พุธ 24 ส.ค.24,25,26 ส.ค 65
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • หลักการเขียนแบบในงานประเภทต่างๆ, รู้จักกับโปรแกรม Google SketchUp
 • การกำหนดหน่วยวัดและความละเอียดของหน่วยวัด (Unit)
 • ดูภาพรวม Interface การทำงานหลัก ๆ ของโปรแกรม
 • หน้าต่างการทำงานและส่วนประกอบใน Google SketchUp
 • เรียนรู้การปรับแต่งเครื่องมือต่างๆ Tool bar, Modeling Window
 • Model Info >> เรียนรู้การตั้งค่าให้เหมาะสมกับการทำงาน
 • System Preferences >> เรียนรู้การตั้งค่าให้เหมาะสมกับการทำงาน
 • Select , Pan , Orbit , Zoom , Eraser >> เรียนรู้การใช้เครื่องมือพื้นฐานในการควบคุมวัตถุ
 • Edges & Faces >> ทำความเข้าใจในเรื่องเส้นและพื้นผิว
 • Inferences >> ทำความเข้าใจในเรื่อง Snap แบบต่าง ๆ
 • Menu bar : File >> Open , Save , Export , Import file , Print ในแบบต่างๆ
 • ชุดเครื่องมือวาดเส้น รูปทรงพื้นฐาน และการจัดการกับชิ้นงาน
 • การแสดงมุมมองในพื้นที่การทำงาน
 • ทำงานกับแกนอ้างอิงเขียนเส้นตรง เส้นโค้ง สี่เหลี่ยม โพลีก้อน ฟรีฟอร์ม
 • เรียกใช้ Toolbars , Shadow , Fog , Animation

 • ส่วนที่ 2
 • การใช้คำสั่ง Move & Copy แบบต่างๆ
 • การใช้คำสั่ง Push & Pull
 • ควบคุมการแสดงภาพบนพื้นที่การทำงาน
 • ควบคุมพื้นที่การทำงานด้วยกลุ่มเครื่องมือ Camera
 • ควบคุมพื้นที่การทำงานด้วยกลุ่มเครื่องมือ Walkthrough
 • เทคนิคการใช้คำสั่ง Offset
 • เปลี่ยนทิศวัตถุแบบกลับด้าน
 • ลบเหลี่ยมและเส้นขอบด้วย Soften Edges
 • วาดรูปสร้างโมเดล ( Construction & 3D Geometry)
 • การแก้ไขและตกแต่งโมเดล
 • จัดการและปรับแต่งโมเดลสำเร็จรูป
 • คำสั่ง Tape Measure
 • คำสั่ง Protractor และ Axes
 • เรียนรู้ความเข้าใจในการระบุ Dimensions
 • กำหนดรายละเอียดด้วยตัวหนังสือ 2 มิติ
 • สร้างตัวหนังสือ 3 มิติ ( 3D Text )
 • ใช้คำสั่ง Scale และ Rotate

 • ส่วนที่ 3
 • ใช้คำสั่ง Follow Me และ คำสั่ง Flip Along
 • ลงสีและการใส่ Material ในหลายๆรูปแบบ
 • สร้างและกำหนดขนาดสัดส่วน , แก้ไขตำแหน่ง ของ Material
 • กำหนดภาคตัดขวาง (Section Plane)
 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Hide / Unhide , Lock / Unlock
 • Make Component, Group, Intersect เรียนรู้การวมวัตถุในแบบต่าง และการตัดแบ่งระหว่างวัตถุ
 • การ Explode วัตถุจากการ Group
 • ใช้คำสั่งปรับแต่ง Styles
 • การใช้ และการปรับแต่งคำสั่ง Layer
 • กำหนดมุมมองด้วยวิธี Add Scenes
 • คำสั่งและปรับแต่ง Shadows
 • คำสั่ง Fog และ Soften Edges
 • ขึ้นโมเดลจากภาพด้วยวิธี Photo Match
 • สร้างพื้นผิวต่างระดับจากเครื่องมือ Sandbox
 • ทำความเข้าใจกับ Entity Info
 • Export file >> Options การกำหนดขนาดและความละเอียดของภาพ
 • Import ไฟล์ 2D จาก AutoCAD มาขึ้นโมเดลใน SketchUp
 • ใช้ Plugins ต่างๆ ที่ควรรู้ของ Sketch Up

 

    ***  เนื่องจากความรู้พื้นฐานผู้เรียนที่ไม่เท่ากัน การสอนจริงอาจเน้นเนื้อหาบางส่วนเพิ่มขึ้น
          หรือตัดส่วนที่เข้าใจแล้วออกไปได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก

 

      Workshop: ทดลองสร้างงานที่หลากหลาย มากกว่า 10 ชิ้น พร้อมเซฟเป็นไฟล์พร้อมใช้งานได้จริง

 


 


ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site