"Python Programming Developer"
รหัส IT510:   พัฒนาโปรแกรมเพื่ออนาคตด้วยภาษา Python

ภาพรวมหลักสูตร

Arduino Programming for Hardware ภาษาไพธอน (Python Language) ถูกออกแบบมาให้ เรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว ประสิทธิภาพสูง โดยได้นำคุณลักษณะของภาษาอื่นๆมาพัฒนาต่อยอด เช่น ภาษา C, C++, JAVA, Perl, Matlab เป็นต้น

 

Python รองรับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบ เชิงวัตถุ (Object-oriented programming), เชิงโครงสร้าง (Structured), เชิงฟังก์ชั่น(Functional), เชิงลักษณะ (Aspect-oriented) ส่งผลให้ภาษามีประสิทธิสูงและรองรับงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านวิทยาศตร์, วิศวกรรม, ระบบฐานข้อมูล, เกม, แอพพลิเคชั่น, เครือข่ายคอมพิวเตอร์, เว็บไซด์, ระดับสถาบันการศึกษา ฯลฯ

 

ด้วยกระแสของการพัฒนาโปรแกรม Internet of Thing (IoT) คือแนวคิดในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ทุกสิ่งให้สื่อสารกันได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หลักสูตรนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นพื้นฐานผู้ที่เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญที่นำไปทำโปรเจคเข้ากับงานตนเอง

 

Workshop: การสร้าง Mini project เรื่องที่เรียน เพื่อนำประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ราคาอบรม
 • 8,900 บาท  อบรมทั้งหมด 4 วัน  
  (รวม 24 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน
 • หากเคยเขียนโปรแกรมมาบ้าง จะทำให้เรียนได้เร็วขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เรียนรู้โครงสร้างและประโยชน์ของภาษา Python ในคอนเซ๊ปต์ Internet of things
 • เขียนคำสั่งต่างๆของ Python ได้คล่องแคล่ว สามารถนำไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง
 • เขียนคำสั่งติดต่อและเรียกใช้ฐานข้อมูล MySQL ได้
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 4 วัน)
อาทิตย์อาทิตย์ 12 พ.ค.12,19,26 พ.ค., 2 มิ.ย. 67
เสาร์เสาร์ 8 มิ.ย.8, 15, 22, 29 มิ.ย. 2567
อาทิตย์อาทิตย์ 16 มิ.ย.16,23,30 มิ.ย 7 ก.ค 2567
เสาร์เสาร์ 6 ก.ค.6,13,20,27 ก.ค 2567
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • ความเป็นมาภาษา Python, คุณสมบัติ และความสามารถของภาษา
 • การติดตั้งโปรแกรมและการใช้งาน
 • ตัวอย่างการใช้งาน ( เว็บแอพพลิเคชั่น, เกม, ฐานข้อมูล เป็นต้น)
 • โครงสร้างภาษา Python เบื้องต้น
 • ตัวแปร การกำหนดค่าและชนิดข้อมูล
 • นิพจน์ ตัวดำเนินการ และตัวถูกดำเนินการ
 • คำสั่งเงื่อนไข การควบคุมทิศทาง และการซ้ำ

 • ส่วนที่ 2
 • ฟังก์ชั่น (Function)
 • โมดูลและแพ็คเกจ
 • การจัดการข้อผิดพลาด
 • การจัดการแฟ้มข้อมูล
 • การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)

 • ส่วนที่ 3
 • การเขียนโปรแกรมเพื่อการใช้งาน
 • ประมวลผล Run ตามระบบปฏิบัติการ
 • การเชื่อมต่ระบบฐานข้อมูล
 • การใช้งานฐานข้อมูล MySQL เบื้องต้น
 • เว็บแอพพลิชั่น
 • การเขียนโปรแกรมกราฟฟิกอินเตอร์เฟตและการประยุกต์นำไปใช้งาน
 • การออกแบบและสร้าง GUI(Graphic User Interface)
 • การออกแบบและสร้าง Widget

 • ส่วนที่ 4
 • ใช้คำสั่ง Library ประยุกต์ใช้งานโปรเจค
 • ตัวอย่างการใช้งานโปรเจค
 • การทำเครื่องคิดเลข
 • การทำเกม Tic-Tac-Toe
 • โปรแกรมคำนวณคิดค่าที่จอดรถ

      Workshop: สร้าง Mini project เรื่องที่เรียน เพื่อนำประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site