"PHP & MySQL Web Programming"
รหัส IT401:   พัฒนาเว็บไซต์แบบมืออาชีพด้วย PHP พร้อมติดต่อฐานข้อมูล MySQL

ภาพรวมหลักสูตร

เรียน PHP & MySQL เรียนรู้การพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP ที่นิยมที่สุดในปัจจุบัน มีโครงสร้างภาษาที่ง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น แต่มีประสิทธิภาพสูงขั้นมืออาชีพ อีกทั้งยังทำงานได้กับทุก Platform ไม่ว่าจะเป็น Windows, Linux หรือ Unix

 

ผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐาน โครงสร้างภาษา เรียนรู้คำสั่งตั้งแต่เบื้องต้นถึงระดับสูง และฟังก์ชั่นต่างๆ จนถึงการติดต่อฐานข้อมูล MySQL ภายในหลักสูตรจะเน้นการสร้างงานแบบปฏิบัติการ Workshop มีการจำลองโปรเจ็คขนาดเล็กให้ผู้เรียนได้ทำจริง เช่น ระบบ Login, ระบบข้อมูลสินค้า, ระบบหลังบ้าน (Backend) เป็นต้น ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นระบบต่างๆได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

 

เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เรียนจะสามารถเขียนโค้ดได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเข้าใจโครงสร้างภาษา สามารถอ่านโค้ดของผู้อื่นที่ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถใช้งานฐานข้อมูลได้ และนำไปต่อยอดด้วยตนเองได้อย่างแน่นอน

 

ราคาอบรม
 • 7,500 บาท  อบรมทั้งหมด 5 วัน  
  (รวม 30 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
 • หากเคยเขียนเว็บด้วย HTML หรือ CSS มาบ้าง จะเรียนได้เร็วขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เขียนคำสั่งต่างๆของ PHP ได้คล่องแคล่ว สามารถนำไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง
 • เขียนคำสั่งติดต่อและเรียกใช้ฐานข้อมูล MySQL ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • เข้าใจโค้ดที่ผู้อื่นเขียนได้โดยง่าย และทำโปรเจ็คขนาดเล็กส่วนตัวได้ทันที
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 5 วัน)
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 20 พ.ค.20,21 ,27,28,29 มิ.ย 67
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 24 มิ.ย.24,25,26 มิ.ย 1,2 ก.ค 67
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 24 มิ.ย.24,25,26,27,28 มิถุนายน 2567
อาทิตย์อาทิตย์ 30 มิ.ย.30 มิ.ย 7,14,21,28 ก.ค 2567
เสาร์เสาร์ 6 ก.ค.ุ6,13,20,27 ก.ค 3 ส.ค 2567
พุธ, พฤหัส, ศุกร์พฤหัส 11 ก.ค.11,12,17,18,19 ก.ค 2567
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
หลักสูตรนี้โดดเด่นอย่างไร
PHP & MySQL
หลักสูตรยอดนิยมอันดับ 1 PHP & MySQL
PHP & MySQL เป็น หลักสูตรยอดนิยมอันดับ 1 ของเรามาอย่างยาวนาน
เปิดอบรมเฉลี่ย 3-4 ห้องเรียนต่อเดือน   ผู้ผ่านการอบรมทั้ง 100% ทำงานได้จริง
สามารถสร้าง Web Application ขนาดย่อมได้ภายในหลักสูตรเดียว


PHP & MySQL
ได้ความรู้รอบด้าน PHP & MySQL
นอกจากคำสั่งภาษา PHP แล้ว ภายใน workshop ต่างๆที่ทดลองทำ
ยังมีการสอนภาษาและชุดคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น
ภาษา HTML, คำสั่ง CSS, คำสั่ง JavaScript และตัวอย่างลูกเล่น jQuery

เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • ความหมายของ PHP, Dynamic Web, Server-Side Scripting Language
 • เรียนรู้ถึงรูปแบบการทำงาน และการเรียกใช้คำสั่งของภาษา PHP
 • การตั้ง Database Web Server ที่ฝั่งเครื่องที่เป็น Server
 • คำสั่ง PHP เช่น Short Style, XML Style, Script Style และ ASP Style
 • การใช้งานตัวแปร, ชนิดตัวแปร
 • การรับส่งข้อมูล POST, GET
 • ตัวดำเนินการ Operator
 • Echo, Boolean, If-Else statement
 • คำสั่งการวนลูป For(), While()

 • ส่วนที่ 2
 • รู้จักข้อมูลวันที่ Date
 • ตัวแปร Array แบบต่างๆ
 • PHP Function แบบต่างๆที่ควรทราบ
 • String Function, substr(), strlen(), str_replace(), trim()
 • Math Function, round(), ceil(), floor(), number_format()
 • สร้าง Function ขึ้นมาใช้งานเอง
 • คำสั่งเกี่ยวกับ Text Files
 • fopen(), fread(), fgets(), fputs()

 • ส่วนที่ 3
 • รู้จักกับ SQL, ฐานข้อมูล MySQL, ติดตั้งและกำหนดค่า
 • สร้างโปรเจ็คทดลองทำ, สร้างฐานข้อมูล
 • กำหนด Table, Field, ใส่ records
 • เขียน PHP ติดต่อฐานข้อมูล mysql_connect(), กำหนดค่าเซิรฟเวอร์
 • เรียกใช้ข้อมูล mysql_query(), mysql_fetch_array()
 • รู้จักคำสั่ง Query, ทดลองเขียนคิวรี่ Select, Insert, Update, Delete

 • ส่วนที่ 4
 • สร้างเว็บระบบหลังบ้าน (Backend)
 • ออกแบบเมนูผู้ดูแลระบบ
 • สร้างระบบ Log-In, Log-out
 • สร้างเพจข้อมูลต่างๆจากฐานข้อมูล เช่น รายการสินค้า, รายชื่อพนักงาน
 • การใช้งาน Session(), Cookies()
 • ค้นหาข้อมูลแบบ free search ด้วยคำสั่ง select
 • จัดการข้อมูลด้วยคำสั่ง Insert, Update, Delete
 • คำสั่งแบ่งหน้าข้อมูล, นับจำนวนข้อมูล

 • ส่วนที่ 5
 • คำสัง include(), require()
 • สร้าง Layout หน้าเพจด้วย PHP แบบมืออาชีพ
 • ทำระบบ Log-in สมาชิก
 • แสดงรายการสินค้า, ค้นหาสินค้า, จัดหมวดหมู่
 • คิวรี่ข้อมูลด้วย Inner Join, Left Join
 • สร้างแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า Shopping Online
 • สร้างหน้าติดต่อเราด้วย Mail Form
 • คำสั่ง Upload ไฟล์เอกสาร + ไฟล์รูปภาพ
 • ทดลองอัปโหลดขึ้น Server จริง, นำฐานข้อมูลขึ้นออนไลน์จริง

 

        Workshop: ทดลองสร้างโปรเจคร้านค้าออนไลน์ มีระบบ Member-Login, รายชื่อสินค้า
                          รายชื่อสมาชิก พร้อมจัดการข้อมูล (เพิ่ม, ลบ, แก้ไข) ได้ทันที

 


การยืนยันอบรม/การชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site