"jQuery Framework Developer"
รหัส IT407:   เสริมความสามารถขั้นเทพให้เว็บไซต์ด้วย jQuery

ภาพรวมหลักสูตร

jQuery คือ Javascript Library ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เขียน JavaScript ได้ง่ายขึ้น เป็นเทคโนโลยีเพิ่มความสามารถของเว็บไซต์ ให้มีความตื่นตาตื่นใจขึ้น, รวดเร็วขึ้น พร้อมกับการเขียนโค้ดที่สั่นลงอย่างมาก ภายใน jQuery Framework ได้บรรจุฟังก์ชั่นต่างๆไว้ที่พร้อมเรียกใช้ได้อย่างง่ายดาย โดยเราไม่ต้องเขียนเองตั้งแต่ต้น

 

เนื่องจาก jQuery ได้รวบรวมความสามารถของภาษาต่างๆไว้ด้วยกัน เช่น Javascript, XML, CSS, DOM ดังนั้นผู้เรียนจึงควรมีความรู้พื้นฐาน Javascript และ CSS มาพอสมควร จึงจะสามารถเรียนได้รวดเร็วขึ้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเรียนใช้คำสั่งต่างๆของ jQuery, เช่น HTML/DOM manipulation, CSS manipulation, Effects and animations, AJAX, Utilities พร้อมทั้งไปประยุกต์ในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ราคาอบรม
 • 7,900 บาท  อบรมทั้งหมด 3 วัน  
  (รวม 18 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • ควรเคยสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองมาบ้าง
 • สามารถเขียนคำสั่ง Javascript เบื้องต้นได้
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เข้าใจภาพรวมในการทำงานของ jQuery Framework อย่างเป็นขั้นตอน
 • ได้ทดลองใช้สร้างเว็บไซต์ jQuery UI และ jQuery Plug-in
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 3 วัน)
เสาร์เสาร์ 12 พ.ย.12, 19,26 พ.ย 2565
เสาร์เสาร์ 25 มี.ค.25 มี.ค 1, 8 เม.ย. 66
อังคาร, พุธ, พฤหัสอังคาร 16 พ.ค.16, 17,18 พ.ค. 66
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 26 มิ.ย.26,27,28 มิถุนายน 2566
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • เข้าใจรูปแบบการทำงาน และเรียกใช้คำสั่งภาษา Javascript
 • ใช้ Javascript ใน HTML Page และการนำเข้าคำสั่ง Javascript จากไฟล์ภายนอก
 • รูปแบบการเขียนคำสั่ง Javascript แบบ Script Tag และแบบใน HTML Tag
 • ชุดคำสั่งเบื้องต้นของ JavaScript
 • การใช้งานฟังก์ชัน jQuery() และ $()
 • หลักการและการจัดการข้อมูลด้วย $(document).ready
 • โครงสร้างเอกสาร DOM
 • แก้ปัญหาการใช้งานบน IE, Firefox และ Chrome
 • ประยุกต์ใช้งานร่วมกับ CSS

 • ส่วนที่ 2
 • การอ้างอิง Element, Class และ ID ใน jQuery
 • การปรับเปลี่ยน Content และ Styles ของ Elements
 • การเพิ่ม ลบ Element ต่างๆ ในเว็บเพจด้วย jQuery
 • ทำงานกับ Element โดยใช้ Loop ใน JQuery
 • การกำหนด Events ให้กับ Elements
 • ใช้งาน JQuery ร่วมกับ Http Request
 • รูปแแบการกำหนด GET และ POST ด้วย jQuery
 • การใช้งาน Form และ Cookie
 • จัดการ Response แบบ Plain-Text, Html, XML

 • ส่วนที่ 3
 • คำสั่ง Validation – ตรวจสอบความถูกต้องในการใส่ข้อมูล
 • คำสั่ง Drag & Drop – ชุดคำสั่งลากและวางของออปเจ็ค
 • สร้าง Tab Panel Layout
 • สร้าง Accordion Layout
 • สร้าง Modal Dialog Box
 • สร้าง Date Picker
 • สร้าง Sortable Table
 • สร้าง User Interface Elements
 • สร้าง Slider – ทำตัวสไลด์
 • สร้าง Autocomplete – ชุดคำสั่งแสดงข้อมูลค้นหาแบบอัตโนมัติ
 • สร้าง FlexGrid - ดึงข้อมูลมาแสดงให้อยู่ในรูปของตาราง

 


ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site