ITExcellent.com

ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ไอที เอคซะเล้นท์

สายด่วน :   02-958-3933
สุกัญญา :  084-326-6255
Line ID:   เพิ่มเพื่อนด้วย Line QR Code ITExcellent
"Java Applet Developer"
รหัส IT408:   พัฒนาโปรแกรมด้วย Java Applet

ภาพรวมหลักสูตร

เรียน Java Applet หลักสูตรสำหรับนำภาษา Java ไปพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กบนเว็บไซต์ หรือโปรแกรม Stand-Alone เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานภาษา Java ด้วยหลักการเขียนเชิงวัตถุ (OOP - Object Oriented Programming) อย่างถูกต้อง, ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (GUI)เป็นโปรเจ็คขนาดเล็ก, การเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล MySQL, รวมทังสร้างกราฟิกเคลื่อนไหวสวยงาม เป็นลูกเล่นต่างๆบนเว็บไซต์ ได้อีกด้วย

 

เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เรียนจะสามารถเขียนโค้ดได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเข้าใจโครงสร้างภาษา สามารถพัฒนาโปรแกรมแบบ Stand-Alone เพื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นบนวินโดวส์ บนเว็บไซต์ หรือบนมือถือ

 

ราคาอบรม
 • 8,900 บาท  อบรมทั้งหมด 4 วัน  
  (รวม 24 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เขียนคำสั่งต่างๆของภาษา Java ได้คล่องแคล่ว สามารถนำไปต่อยอดได้ด้วยตนเอง
 • เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) อย่างถูกต้อง
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • รู้จักโครงสร้างภาษา Java, หลักการสร้างโปรแกรม Java Application เบื้องต้น
 • รู้จัก Applet Tag เบื้องต้น
 • รู้จักกับ JBuilder หรือ NetBeans
 • สร้าง java applet เพื่อการใช้งานบน Web โปรแกรมแรก
 • เรียนรู้โครงสร้างภาษาและคำสั่งของ Java
 • ตัวแปรชนิดต่างๆ และ operator ต่างๆ
 • คำสั่งควบคุมการทำงานIf-Else statement
 • คำสั่งการวนลูป For(), While()
 • รู้จักข้อมูลวันที่ Date
 • ตัวแปร Array แบบต่างๆ
 • Java Function แบบต่างๆที่ควรทราบ
 • String Function, Math Function, Date Function
 • String และ StringBuffer class

 • ส่วนที่ 2
 • หลักการเขียนโปรแกรม OOP
 • การสร้าง Class และ Instances
 • การสร้าง Method และ Constructor
 • เรื่องของ private และ public
 • ตัวแปรแบบ static ใน class
 • ทดลองสร้างโปรแกรมคำนวณตัวเลข
 • เรียนรู้การตรวจจับข้อผิดพลาด Debug
 • กลไกการแก้ไขข้อผิดพลาด
 • Try-Catch-Throw block, Finally
 • เรียนรู้การใช้งาน Object และ Procedure
 • Function และการผ่านค่าให้กับ function

 • ส่วนที่ 3
 • การใช้งาน Graphic User Interface
 • Window, Frame ,Button ,Label, TextBox
 • Checkbox, Choice, List, Menu, Picture
 • โปรแกรมคำนวณรายได้พนักงาน
 • เรียนรู้ Event Handling
 • รู้จักกับวิธีการสร้างเหตุการณ์
 • การรับเหตุการณ์ทาง keyboard และ mouse
 • เทคนิคการทำงานเกี่ยวกับภาพ
 • สร้างรูปทรงเรขาคณิต เช่น สี่เหลี่ยม, วงกลม, เส้นตรง
 • กระทำกับภาพแบบต่างๆ เช่น หมุนภาพ, ตัดภาพ, หด-ขยายภาพ, พลิกภาพ

 • ส่วนที่ 4
 • ติดต่อฐานข้อมูล MySQL, รู้จักระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
 • การดาวน์โหลดและติดตั้ง MySQL
 • การสร้างฐานข้อมูลด้วย MySQL Workbench
 • ขั้นตอนการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย JDBC Driver
 • ตัวอย่างเชื่อมต่อ MySQL ด้วย Native-Protocol Pure Java Driver
 • ขั้นตอนการเชื่อมต่อและทำงานกับฐานข้อมูล MySQL
 • สร้างโปรแกรมข้อมูลพนักงานขนาดเล็ก

 

          Workshop: สร้างโปรแกรมข้อมูลพนักงานขนาดเล็ก พร้อมดึงข้อมูลจาก MySQL มาจัดการข้อมูลได้ทันที

 


ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site