ITExcellent.com

ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ไอที เอคซะเล้นท์

สายด่วน :   02-958-3933
สุกัญญา :  084-326-6255
Line ID:   เพิ่มเพื่อนด้วย Line QR Code ITExcellent
"HTML5+CSS3+JavaScript Web Developer"
รหัส IT404:   สร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5+CSS3+JavaScript

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตรสร้างเว็บไซต์ด้วยโครงสร้างหลักอย่าง HTML5 เวอร์ชันล่าสุด ผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานโครงสร้างภาษาเบื้องต้นถึงระดับสูงใช้งานได้จริง พร้อมแนะนำคุณสมบัติใหม่ของ HTML5 เช่น Canvas, Semantic Markup, Geolocation, Local Storage และอื่น ๆ

 

พร้อมการใช้งาน CSS3 ตั้งแต่เริ่มต้น ปูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการของ DOM ให้ผู้เรียนสามารถออกเว็บแบบ Responsive Design เพื่อแสดงผลได้สวยงามในทุกอุปกรณ์ได้แก่ Desktop, Tablet และ Mobile Device ได้อย่างมืออาชีพทันที

 

อีกทั้งยังต่อยอดด้วย JavaScript ที่ขาดไม่ได้ในการทำเว็บไซต์ ให้สามารถรับส่งข้อมูล เพิ่มลูกเล่นในการแสดงผล และใส่สูตรคำนวณต่าง ๆได้

 

ดำเนินการสอนแบบปฏิบัติจริง เน้นทำ Workshop เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะสามารถเขียนโค้ดได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเข้าใจโครงสร้างภาษา สามารถอ่านโค้ดของผู้อื่นเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมได้ และนำไปต่อยอดด้วยตนเองได้อย่างแน่นอน

 

ราคาอบรม
 • 6,900 บาท  อบรมทั้งหมด 3 วัน  
  (รวม 18 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • สร้างเว็บด้วยภาษา HTML5 ได้คล่องแคล่ว
 • เขียน CSS3 ตกแต่งเว็บได้อย่างสวยงามด้วยหลัก Responsive Design
 • เขียนคำสั่ง JavaScript ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 3 วัน)
พุธ, พฤหัส, ศุกร์พุธ 28 ก.ค.28, 29, 30 ก.ค. 64
อาทิตย์อาทิตย์ 9 ม.ค.9, 16 ,23 มกราคม 2565
พุธ, พฤหัส, ศุกร์พุธ 12 ม.ค.12, 13, 14 มกราคม 2565
เสาร์เสาร์ 15 ม.ค.15, 22, 29 ม.ค 65
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 24 ม.ค.24, 25, 26มกราคม. 2565
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 14 ก.พ.14, 15, 16 ก.พ 2565
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1:   HTML5

 • รู้จัก HTML, เข้าใจภาพรวมและความสามารถ
 • ดาวน์โหลดและจัดเตรียมไฟล์, ติดตั้งและการตั้งค่าเบื้องต้น
 • โครงสร้างเว็บไซต์, ทดลองสร้างเว็บเบื้องต้น
 • HTML5 Concept, Basic HTML5 Command
 • HTML5 New Features
 • Form Element & From Attribute: รู้จักฟอร์มชนิดล่าสุดแบบต่างๆ
  เช่น Date, Time, Month, Week, Number, Email, Search, Telephone, URL, Range etc.
 • Streaming กับ HTML5
 • Audio & Video: การใส่ภาพและเสียงโดยไม่ต้องใช้ Plug in
 • Geo-location: การหาตำแหน่งปัจจุบันบนพื้นโลก
 • Drag & Drop: เทคนิคการลากวาง
 • Canvas: การวาดภาพบนเว็บ
 • Local Storage: การเก็บข้อมูลไว้บนเครื่องผู้ใช้งาน

 • ส่วนที่ 2:   CSS3

 • โครงสร้างภาษา CSS3 และความสามารถของ CSS3
 • ศึกษา Selector ใหม่ใน CSS3, ทดลองเขียนคำสั่งพื้นฐาน
 • ออกแบบหน้าเพจ Responsive ด้วย CSS3
 • วิธีการจัดการสีและการไล่เฉดสี ใน CSS3
 • จัดการ Border-Radius และแสงเงา
 • การใช้ Paragraph และ Character style อย่างเป็นระบบ
 • การใช้ web font เพื่อเพิ่มความสวยงาม @font-face
 • คำสั่ง Rounded corners, Drop shadows, Text shadows
 • Multiple background images
 • Transformations: translate, scale, rotate, skew
 • Media Queries and browser support

 • ส่วนที่ 3:   JavaScript

 • เข้าใจรูปแบบการทำงาน และเรียกใช้คำสั่งภาษา JavaScript
 • JavaScript Statement, Variable, Data Types
 • Operator, Loop Statement, for(), while()
 • โครงสร้างเอกสาร DOM
 • แก้ปัญหาการใช้งานบน IE, Firefox และ Chrome
 • ประยุกต์ใช้งานร่วมกับ CSS
 • การอ้างอิง Element, Class และ ID ใน JavaScript
 • การใช้งานตัวแปร Variable
 • JavaScript basic command, if(), for(), while()
 • การทำงานกับ <FORM>
 • การทำงานกับ Elements
 • ทำงานกับ Element โดยใช้ Loop ใน Java
 • การกำหนด Events ให้กับ Elements

 


ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site