"HTML5+CSS3+JavaScript Web Developer"
รหัส IT404:   สร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5+CSS3+JavaScript

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตรสร้างเว็บไซต์ด้วยโครงสร้างหลักอย่าง HTML5 เวอร์ชันล่าสุด ผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานโครงสร้างภาษาเบื้องต้นถึงระดับสูงใช้งานได้จริง พร้อมแนะนำคุณสมบัติใหม่ของ HTML5 เช่น Canvas, Semantic Markup, Geolocation, Local Storage และอื่น ๆ

 

พร้อมการใช้งาน CSS3 ตั้งแต่เริ่มต้น ปูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการของ DOM ให้ผู้เรียนสามารถออกเว็บแบบ Responsive Design เพื่อแสดงผลได้สวยงามในทุกอุปกรณ์ได้แก่ Desktop, Tablet และ Mobile Device ได้อย่างมืออาชีพทันที

 

อีกทั้งยังต่อยอดด้วย JavaScript ที่ขาดไม่ได้ในการทำเว็บไซต์ ให้สามารถรับส่งข้อมูล เพิ่มลูกเล่นในการแสดงผล และใส่สูตรคำนวณต่าง ๆได้

 

ดำเนินการสอนแบบปฏิบัติจริง เน้นทำ Workshop เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะสามารถเขียนโค้ดได้อย่างคล่องแคล่ว มีความเข้าใจโครงสร้างภาษา สามารถอ่านโค้ดของผู้อื่นเพื่อค้นคว้าเพิ่มเติมได้ และนำไปต่อยอดด้วยตนเองได้อย่างแน่นอน

 

ราคาอบรม
 • 6,900 บาท  อบรมทั้งหมด 3 วัน  
  (รวม 18 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • สร้างเว็บด้วยภาษา HTML5 ได้คล่องแคล่ว
 • เขียน CSS3 ตกแต่งเว็บได้อย่างสวยงามด้วยหลัก Responsive Design
 • เขียนคำสั่ง JavaScript ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 3 วัน)
จันทร์, อังคารเสาร์ 27 เม.ย.27,29,30 เมษายน 2567
เสาร์เสาร์ 11 พ.ค.11,18,25 พ.ค 2567
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 20 พ.ค.20,21,22 พ.ค 2567
อาทิตย์, จันทร์เสาร์ 1 มิ.ย.1,2,3 มิ.ย 2567
เสาร์เสาร์ 22 มิ.ย.22,29 มิ.ย 6 ก.ค 2567
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 22 ก.ค.22,23,24 ก.ค 2567
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1:   HTML5

 • รู้จัก HTML, เข้าใจภาพรวมและความสามารถ
 • ดาวน์โหลดและจัดเตรียมไฟล์, ติดตั้งและการตั้งค่าเบื้องต้น
 • โครงสร้างเว็บไซต์, ทดลองสร้างเว็บเบื้องต้น
 • HTML5 Concept, Basic HTML5 Command
 • HTML5 New Features
 • Form Element & From Attribute: รู้จักฟอร์มชนิดล่าสุดแบบต่างๆ
  เช่น Date, Time, Month, Week, Number, Email, Search, Telephone, URL, Range etc.
 • Streaming กับ HTML5
 • Audio & Video: การใส่ภาพและเสียงโดยไม่ต้องใช้ Plug in
 • Geo-location: การหาตำแหน่งปัจจุบันบนพื้นโลก
 • Drag & Drop: เทคนิคการลากวาง
 • Canvas: การวาดภาพบนเว็บ
 • Local Storage: การเก็บข้อมูลไว้บนเครื่องผู้ใช้งาน

 • ส่วนที่ 2:   CSS3

 • โครงสร้างภาษา CSS3 และความสามารถของ CSS3
 • ศึกษา Selector ใหม่ใน CSS3, ทดลองเขียนคำสั่งพื้นฐาน
 • ออกแบบหน้าเพจ Responsive ด้วย CSS3
 • วิธีการจัดการสีและการไล่เฉดสี ใน CSS3
 • จัดการ Border-Radius และแสงเงา
 • การใช้ Paragraph และ Character style อย่างเป็นระบบ
 • การใช้ web font เพื่อเพิ่มความสวยงาม @font-face
 • คำสั่ง Rounded corners, Drop shadows, Text shadows
 • Multiple background images
 • Transformations: translate, scale, rotate, skew
 • Media Queries and browser support

 • ส่วนที่ 3:   JavaScript

 • เข้าใจรูปแบบการทำงาน และเรียกใช้คำสั่งภาษา JavaScript
 • JavaScript Statement, Variable, Data Types
 • Operator, Loop Statement, for(), while()
 • โครงสร้างเอกสาร DOM
 • แก้ปัญหาการใช้งานบน IE, Firefox และ Chrome
 • ประยุกต์ใช้งานร่วมกับ CSS
 • การอ้างอิง Element, Class และ ID ใน JavaScript
 • การใช้งานตัวแปร Variable
 • JavaScript basic command, if(), for(), while()
 • การทำงานกับ <FORM>
 • การทำงานกับ Elements
 • ทำงานกับ Element โดยใช้ Loop ใน Java
 • การกำหนด Events ให้กับ Elements

 


ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site