ITExcellent.com

ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์
ไอที เอคซะเล้นท์

สายด่วน :   02-958-3933
สุกัญญา :  084-326-6255
Line ID:   เพิ่มเพื่อนด้วย Line QR Code ITExcellent
"Flash for Web Multimedia"
รหัส IT203:   สร้างอนิเมชั่นและสื่อการสอนด้วย Flash

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตรการใช้โปรแกรม Adobe Flash สำหรับสร้างงาน Multimedia และ Animation เช่น อนิเมชั่นในเว็บไซต์, การตูนอนิเมชั่น, MV อนิเมชั่น, สื่อการสอน (E-learning) แบบ interactive ที่ผู้ใช้สามารถคลิ๊กได้ พร้อมสั่งงานควบคุมเสียง และวีดีโอประกอบ ด้วย ActionScript แบบต่างๆ

 

ภายในหลักสูตรจะปูพื้นฐาน ตั้งแต่หลักการสร้างอนิเมชั่น, วิธีคิดคอนเซ็ปต์งาน, จัดวางเลเอาท์, จัดโทนสี, การสร้างออปเจ็กต์, การเคลื่อนไหวของ Movies แบบต่างๆ โดยสอนเป็นขั้นตอน เน้นการสร้างงานแบบปฏิบัติจริง จนผู้เรียนได้ชิ้นงานและ อย่างหลากหลายภายในหลักสูตรกว่า 10 ชิ้น

 

เสริมด้วยคำสั่ง ActionScript ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น เช่น การสร้างเกมยิงปืน, เกมตอบคำถามเก็บคะแนนแบบสุ่ม, การสร้าง Web Interface แบบแปลกๆ จนถึงสร้าง สื่อการสอน เป็นรายการเมนู เข้าสู่บทเรียน มีเนื้อหาพร้อมเสียงและวีดีโอ แบบฝึกหัดก่อนและหลังบทเรียนได้ และได้นำเอาตัวอย่างงานจากเว็บไซต์มาเป็น Case Study เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและทดลองจริง

 

ราคาอบรม
 • 7,500 บาท  อบรมทั้งหมด 4 วัน  
  (รวม 24 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ไม่จำเป็นต้องเคยใช้โปรแกรมออกแบบใดๆมาก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เข้าใจหลักการออกแบบงาน Multimedia และ Animation ในรูปแบบต่างๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Flash ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • สร้างเว็ปด้วย Flash ได้อย่างมืออาชีพ และใช้งาน ActionScript เพื่อประยุกต์สร้างงานได้ทันที
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 4 วัน)
เสาร์อาทิตย์ 4 ก.ค.4, 11, 18, 25 ก.ค. 64
อาทิตย์เสาร์ 10 ก.ค.10, 17, 24, 31 ก.ค. 64
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • เริ่มต้นใช้งาน Adobe Flash
 • เครื่องมือใน Tool Box และ Panel ทดลองวาดลายเส้นกราฟฟิก
 • หลักการสร้างตัวละคร Animation ที่มีการเคลื่อนไหวในตำแหน่งต่างๆกัน
 • ความเข้าใจใน Timeline เพื่อควบคุมเวลาและเหตุการณ์ ในแต่ละฉากของภาพยนตร์
 • สร้างตัวอักษรและกำหนดค่า เช่น ตัวหนังสือแบบขอบฟุ้ง, ตัวหนังสือ 3 มิติ
 • ใส่ กระดูก (Bone) คำสั่งใหม่ใน CS6 เพื่อปรับองศาในแต่จะจุดของภาพได้อย่างง่ายดาย
 • คำสั่ง Motion Tween เพื่อการเปลี่ยนการเคลื่อนที่ ขนาดของวัตถุ และการหมุน
 • คำสั่ง effect ต่างๆ เช่น Alpha, Brightness เพื่อปรับการ Fade in Fade out ของภาพเคลื่อนไหว
 • กำหนดเส้นทาง (Path) ให้วัตถุวิ่งตามที่กำหนดด้วยคำสั่ง Motion Guide
 • เปลี่ยนรูปทรงของภาพในรูปแบบต่างๆ ด้วยคำสั่ง Shape Tween
 • สร้างภาพเคลื่อนไหวแสง Spot Light วิ่งส่องที่ตัวหนังสือ ด้วยคำสั่ง Mask

 • ส่วนที่ 2
 • ทดลองใช้ Actionscript ควบคุมการทำงานของ Movie Clip ในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้น
 • ทดลองสร้าง Interactive Movie เพื่องาน Presentation
 • ตรวจสอบงานที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ
 • สร้างการ Link เชื่อมแต่ละหน้า Web Page หรือ Presentation ด้วย Timeline Control
 • คำสั่ง convert to symbol เพื่อแปลงภาพให้เป็น symbol ในสถานะต่างๆ
 • นำภาพ Bitmap มาใช้งาน พร้อมแปลงภาพมาใช้จัดการ Animaition ได้
 • การทำงานของ Symbol รูปแบบ Graphic, Movieclip และ Button
 • สร้างปุ่มกดบนเว็บ หรือ Presentation ในรูปแบบต่างๆ ในสถานะ Up,Over, Down และ Hit
 • คำสั่ง Actions เพื่อควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น สั่งให้ Play, Start, Stop, Go to หรือ Pause
 • รู้จัก Event ในการกดปุ่ม เช่น คำสั่ง on roll over, on key press, on press เพื่อประยุกต์ใช้
 • เลือกใช้ชุดรูปแบบ Tween ต่างๆ แบบอัตโนมัติ : คำสั่งใหม่ใน Flash CS6

 • ส่วนที่ 3
 • สร้างปุ่มกดบนเว็บที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( Button + Movie Clip )
 • Action : FS Command เพื่อสั่งให้งานเล่นแบบ Full screen หรือ สั่งให้ปิดโปรแกรมแบบอัตโนมัติ
 • สร้างกระดานข่าว ที่มีลักษณะเป็น Scroll bar ที่สามารถให้ User กดลูกศร ชี้ขึ้นหรือ ลงเพื่ออ่านข่าวได้อย่างอิสระ
 • คำสั่ง Start Drag และ Drag & Drop สำหรับใช้เมาส์ คลิกเลือกออฟเจ็กต์ และสามารถลากไป-มา ได้
 • สร้างปุ่ม Pop-Up Menu ที่วางเม้าส์แล้วมี Menu ย่อยยื่นออกมา พร้อมทั้งลากเมนูให้เคลื่อนที่ได้
 • ทดลองสร้างปุ่มที่มีเสียงต่างๆ เพื่อสร้างปุ่มที่ใช้บน web อย่างสมบูรณ์แบบ
 • ทดลองใส่เสียงให้กับงาน presentation และ Flash webpage
 • ควบคุมเสียงในรูปแบบต่างๆด้วย Actionscript, การเล่นเพลง เปิด-ปิด
 • ใส่ไฟล์ภาพยนตร์ต่างๆ ลงในงาน flash พร้อมการแปลงไฟล์ภาพยนตร์เป็นฟอร์แมต .flv
 • Action Script : Load Movie เพื่อแยก movie ออกเป็นส่วนๆ ActionScript : Get URL

 • ส่วนที่ 4
 • คำสั่งตรวจสอบ Login และ Password อย่างง่ายๆ เพื่อเข้าสู่เนื้อหาหลักต่อไป
 • สร้างเกมตอบคำถามนับคะแนนแบบสุ่มได้ สามารถนำไปประยุกต์สร้างแบบทดสอบสื่อการเรียนการสอน
 • การ Export Movie และ Sound ในรูปแบบของ Shockwave Flash เพื่อนำไปใช้ในงานสร้างเว็บเพจ
 • การใส่สคริปต์ Loading
 • เรียนรู้คำสั่งเงื่อนไข IF เพื่อต่อยอดไปสร้าง เกมส์ได้หลายหลายรูปแบบ
 • สร้าง Game ยิงเป้าแบบนับคะแนนอย่างง่ายๆ โดยใช้คำสั่ง Movie Clip ร่วมกับ Mask
 • ทดลองผสมคำสั่งสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคที่เรียนมา เพื่อสร้างภาพยนตร์ประกอบบนเว็บไซต์

 

 ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site