"Excel VBA & Macro"
รหัส IT108:   การใช้งาน Excel ระดับสูง Excel VBA และ Macro

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตร Excel VBA หลักสูตร Excel ระดับสูง สำหรับผู้ที่ใช้งานเป็นมาบ้างแล้ว

 

หลักสูตรเน้น Workshop สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน Excel ระดับที่สูงขึ้น ด้วยการพัฒนาโปรแกรม VBA (Visual Basic for Application) เพื่อรองรับการทำงานที่ซับซ้อน ลดการทำงานที่ซ้ำๆ สามารถดึงคำสั่งต่างๆ เข้ามาช่วยจัดการ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยห้องเรียนจะมีไม่เกิน 4-6 ท่าน เพื่อดูแลทุกท่านได้ทั่วถึง

 

 

 

หมายเหตุ :
*     เลือกเรียนเป็นเวอร์ชั่น 2013, 2016 หรือ 2019 ได้ (โดยแจ้งล่วงหน้า)
**   กรณีต้องการเลือกเน้นเรียนไปทางคำสั่งใดเป็นพิเศษ สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนอบรม
***  เรียนเป็นกลุ่มใหญ่-สอนนอกสถานที่ (On-Site) สามารถติดต่อขอใบเสนอราคาในราคาพิเศษได้

 

ราคาอบรม
 • 5,900 บาท  อบรมทั้งหมด 2 วัน  
  (รวม 12 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานการใช้งาน Excel มาเป็นอย่างดี
 • ไม่จำเป็นต้องเคยใช้ Macro มาก่อน
 • ไม่เคยเขียน VBA มาก่อนก็เรียนได้
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 2 วัน)
พฤหัส, ศุกร์พฤหัส 21 มี.ค. 21,22 มีนาคม 2567
จันทร์, อังคารจันทร์ 1 เม.ย.1,2 เมษายน 2567
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • ทบวนพื้นฐานในการใช้งาน Macro
 • รู้จักประโยชน์, ส่วนประกอบต่างๆ
 • รู้จัก Developer Tab และการใช้ Shortcut Key ต่างๆ
 • การบันทึก Macro, แก้ไข, ลบ
 • การรันและตรวจสอบการทำงานของ Macro
 • Introduction to VBA ( Visual Basic for Application)
 • รู้จัก Visual Basic Editor, โครงสร้างภาษา VBA
 • ทำงานกับ Object, Event, Properties

 • ส่วนที่ 2
 • ใช้งานตัวแปร (Variable), ชนิดตัวแปร, ขอบเขตของตัวแปร
 • ทำงานกับ Operator แบบต่างๆ, การคำนวณเบื้องต้น
 • การตรวจสอบการทำงาน (Debugging)
 • กำหนด Break point, รันแบบ Step Into, Step Over, Step out
 • VBA ทำงานกับ Cell
 • VBA ทำงานกับ Worksheet
 • VBA ทำงานกับ Workbook

 • ส่วนที่ 3
 • คำสั่งกำหนดทิศทางการทำงานให้โปรแกรม
 • If.... Then.... Else ....
 • Select.... Case....
 • การใช้ Message Box และ Input Box เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้
 • เรียกใช้ฟังก์ชั่นของ Excel ใน VBA มาทำงานร่วมกัน
 • คำสั่งการวนลูปทำซ้ำ และโปรแกรมย่อย
 • For .....
 • Do .... While ....
 • Do .... Until ....

 • ส่วนที่ 4
 • Create Function (สร้างโปรแกรมย่อยด้วยตนเอง)
 • Input Workshop
 • Output Workshop
 • Control Workshop
 • Workshop ระบบการจัดการเอการ, ระบบสินค้าคงคลัง หรือระบบบริหารเงินเดือน
 • Workshop วิเคราะห์โจทย์ปัญหาของผู้เรียน, ทดลองสร้างงานในการแก้ปัญหาจริง

 

    ***  เนื่องจากความรู้พื้นฐานผู้เรียนที่ไม่เท่ากัน การสอนจริงอาจเน้นเนื้อหาบางส่วนเพิ่มขึ้น
          หรือตัดส่วนที่เข้าใจแล้วออกไปได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก

การยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site