"Microsoft Excel 365 Intermediate to Advanced"
รหัส IT103:   โปรแกรม Microsoft Excel 365 ระดับกลางถึงระดับสูง

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตร Excel หลักสูตร Excel ระดับกลางถึงสูง สำหรับผู้ที่ใช้งานเป็นมาบ้างแล้ว

 

หลักสูตรออกแบบมาเป็นสำหรับ Workshop เพื่อผู้ที่ต้องการเรียนไปถึงระดับที่สูงขึ้น สามารถดึงคำสั่งต่างๆ เข้ามาช่วยจัดการ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการดึงข้อมูลด้วย Vlookup ที่ซับซ้อน เทคนิคการใช้งาน, แสดงผลข้อมูลได้แม่นยำขึ้น, การติดตามข้อมูล ทั้งในเรื่องการจัดการกับฐานข้อมูลจำนวนมากด้วย Excel, แจงข้อมูลที่ซับซ้อนด้วย PivotChart, PivotTable สูตรฟังก์ชันต่างๆที่ควรรู้, รวมไปถึงการออกแบบคำสั่ง และจัดการแมโคร (Macro) แบบที่ช่วยให้เข้าใจง่าย พร้อมคำสั่งอื่นๆอีกมากมาย  
โดยห้องเรียนจะมีไม่เกิน 4-6 ท่าน เพื่อดูแลทุกท่านได้ทั่วถึง

 

หมายเหตุ :
*     เลือกเรียนเป็นเวอร์ชั่น 2016, 2019 หรือ 365 ได้ (โดยแจ้งล่วงหน้า)
**   กรณีต้องการเลือกเน้นเรียนไปทางคำสั่งใดเป็นพิเศษ สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนอบรม
***  เรียนเป็นกลุ่มใหญ่-สอนนอกสถานที่ (On-Site) สามารถติดต่อขอใบเสนอราคาในราคาพิเศษได้

 

ราคาอบรม
 • 5,500 บาท  อบรมทั้งหมด 2 วัน  
  (รวม 12 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • หากเคยใช้งาน Microsoft Excel มาบ้างจะเรียนได้เร็วขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • สามารถใช้งานคำสั่งที่ซับซ้อนได้, ใช้ฟังก์ชั่นต่างๆได้ครบถ้วน
  VLookup, Macro, PivotTable, PivotChart, Data Analysis, Goal Seek ฯลฯ
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 2 วัน)
อาทิตย์อาทิตย์ 3 ธ.ค.3,10 ธ.ค 2566
จันทร์, อังคารจันทร์ 22 เม.ย.22,23 เมษายน 2567
พฤหัส, ศุกร์พฤหัส 9 พ.ค.9,10 พฤษภาคม 2567
อาทิตย์อาทิตย์ 16 มิ.ย. 16,23 มิ.ย 2567
อาทิตย์อาทิตย์ 23 มิ.ย.23, 30 มิ.ย. 67
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1
 • การหาผลรวม , การใช้ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ
 • สร้างสูตรคำนวณด้วยตนเองและอัตโนมัติ, สร้างแผนภูมิ
 • การล็อคเซลล์อ้างอิงด้วยเครื่องหมาย String($)
 • การใช้ตัวดำเนินการ (Operator) เพิ่มเติมอื่นๆเช่น ( ), =!, “ ”, ^, & ฯลฯ
 • ทำความรู้จัก และทดลองการใช้คำสั่ง Paste Special ในหลายๆรูปแบบ
 • การตั้งค่าการพิมพ์ (Print) ในรูปแบบต่างๆ เช่น Break, Print Range, Scaling,Header Raw Repeat
 • สั่งพิมพ์โดย บีบพื้นที่อัตโนมัติ
 • การป้องกันเวิร์กบุ๊ค (Protect Workbook), ใส่รหัสผ่านให้ Workbook และ Woksheet
 • คุณสมบัติ Format Cells แบบ Custom ของตัวเลข
  เช่นวันที่ เวลา ให้ตรงตามต้องการ หรือ เบอร์โทรศัพท์ 000-000-0000
 • การเชื่อมโยงสูตร (Auditing Worksheets)
 • ติดตามว่าเซลล์นี้ไปเกี่ยวข้องกับเซลล์ใด (Trace Precedents)
 • ติดตามว่าเซลล์นี้ถูกอ้างอิงไปที่ใดบ้าง (Trace Dependents)
 • การดูข้อผิดพลาดของสูตรการคำนวณ (Locate Errors in Formulas)
 • การดูข้อมูลที่อ้างอิงไม่ถูกต้อง (Locate Invalid Data and Formulas)
 • การติดตามดูค่าของตัวแปร (Watch Windows)
 • การจัดการกับชุดข้อมูลจำนวนมากด้วย Excel
 • สร้างลิสต์ข้อมูล, จัดการข้อมูลด้วยแบบฟอร์ม, จัดเรียงข้อมูล (Sort)
 • จัดการความถูกต้องข้อมูล Data Validation
 • คำสั่ง AutoFilter และการใช้ Advanced Filter
 • หาผลสรุปย่อยของข้อมูล (Subtotal) และการหาผลร่วมย่อยแบบหลายชั้น
 • การรวมข้อมูล (Consolidate)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PivotTableและ PivotChart
 • ตกแต่งรายงาน PivotTable, ปรับมุมมอง, การคำนวณ, การเปลี่ยนตาราง
 • จัดการช่วงเซลข้อมูลเพิ่ม และการลบ PivotTable
 • เทคนิคการจัดแยกประเภทเป็นรายเดือน, ไตรมาส,ช่วงวัน ฯลฯ

 • ส่วนที่ 2
 • ฟังก์ชันทางตรรกศาสตร์ เช่น if , And, Or และแบบที่ซ้อน หลายเงื่อนไข
 • ฟังก์ชั่นการค้นหาและอ้างอิง เช่น Hlookup, Vlookup, indirect
 • การประยุกต์ใช้ Vlookup ที่ซับซ้อน เช่นใช้ Vlookup ร่วมกับ isblank, iserror,if ซ้อน
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวตัวเลข เศษส่วน เช่น Floor, Round, Rank, SumIf, CountIf
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวอักษรเช่น Trim, Upper, Left, Bahttext
 • ฟังค์ชั่นการแยกคำข้อความ Left, Right, Find, Length เช่น การแยกคำนำหน้าออกจากชื่อนามสกุล
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่และเวลา เช่น Days360,Weekday, Today, Hour
 • Workshop : การหาวันทำงาน, การคิดค่าโอทีล่วงเวลา, การหาค่าวันหยุดงาน
 • ฟังก์ชั่นทางการเงิน เช่น PMT, PV, FV, วิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis
 • ตารางข้อมูล (Data Table) ข้อมูลแบบตัวแปรเดียว, ข้อมูลแบบสองตัวแปร
 • สถานการณ์สมมติ (Scenarios)
 • การค้นหาค่าเป้าหมาย (Goal Seek)
 • Macro: สร้างแมโครใหม่ New Macro, Run Macro
 • แก้ไขโค้ดอย่างง่าย ๆ ในแมโคร (Edit Macro Coding)
 • นำแมโครออกมาใส่ในเมนูหรือ ทำเป็นปุ่มไอคอน (Assistive Macro)
 • Workshop : ใช้ Macro จากเอกสารตัวอย่างใน Class อบรม
 • ระบบความปลอดภัยของเอกสาร
 • Workshop การสร้าง Macro เพื่อนำมาปรับใช้ในไฟล์งานได้
 • Workshop : ใน Class แจกไฟล์ตัวอย่างกว่า 10 Sheet ที่มีคำสั่งและฟังค์ชั่น Workshop สำหรับเริ่มอบรมได้ทันที พร้อมฐานข้อมูล เพื่อจะใช้ฟังค์ชั่น เรียกดูสถิติ ยอดขายของพนักงาน แยกรายชื่อที่ต้องการเฉพาะเจาะจงออกมาได้ คำนวณหาค่าที่กำหนดหลายๆแบบ หลายสถานการณ์ด้วยฟังก์ชั่นที่ได้อบรมไปได้ทันที เช็คความถูกต้องของข้อมูลได้

 

    ***  เนื่องจากความรู้พื้นฐานผู้เรียนที่ไม่เท่ากัน การสอนจริงอาจเน้นเนื้อหาบางส่วนเพิ่มขึ้น
          หรือตัดส่วนที่เข้าใจแล้วออกไปได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก

การยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site