"C Programming for ESP32 Microcontroller"
รหัส IT511:   ออกแบบและพัฒนาบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ด้วยภาษาซี

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตร ESP32 Microcontroller Microcontroller ชิปอุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ เป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่ใช้ในงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือการแพทย์ ยานยนต์ ฯลฯ ได้เรียนและใช้งานจริงกับบอร์ด ESP32 ที่โรงเรียนเตรียมไว้ให้ได้ทันที

 

ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษา C แบบ ESP เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา ช่าง วิศวกรรม และบุคคลทั่วไป เป็นระบบสมองกลฝั่งตัว software แบบOpen source การเขียนภาษา C ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายนำไปใช้งานได้จริง อุปกรณ์มีราคาถูก หาซื้อใช้งานได้ง่าย และคนนิยมใช้ทั่วโลก

 

Wordshop: การสร้าง Mini project เรื่องที่เรียน เพื่อนำประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน, IOT, Smart farm, Smart Home

 

หมายเหตุ :
*   กรณีต้องการเน้นเรียนเรื่องใดเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนอบรม
**  เรียนเป็นกลุ่มใหญ่-นอกสถานที่ (On-Site) กรุณาติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาในราคาพิเศษ

ราคาอบรม
 • 9,900 บาท  อบรมทั้งหมด 4 วัน  
  (รวม 24 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • ควรมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย C หรือ C++ มาบ้าง
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • รู้จักอุปกรณ์ Microcontroller เป็นอย่างดี สามารถประยุกต์ใช้งานได้
 • เขียนโค้ดเข้าควมคุมการทำงานได้ และพัฒนาโปรเจคขนาดเล็กส่วนตัวได้ทันที
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 4 วัน)
เสาร์, อาทิตย์เสาร์ 31 ก.ค.31 ก.ค 1,7,8
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1:
 • ไมโครคอนโทรลเลอร์คืออะไร
 • โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรลเลอร์
 • การจัดหน่วยความจำไมโครคอนโทรลเลอร์
 • การใช้โปรแกรมภาษา C
 • การเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้น
 • ข้อดี ข้อเสีย ESP เปรียบเทียบไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวอื่น
 • การเขียนโปรแกรมรับ ส่งค่าไมโครคอนโทรลเลอร์ กับ Software
 • ทดลองการ การใช้งานพอร์ตดิจิตอล และอนาลอค GPIO

 • ส่วนที่ 2:
 • การเขียนโปรแกรมรับ ส่งค่ากับพอร์ตไมโครคอนโทรลเลอร์ กับ Hardware
 • ทดลองการส่งข้อมูลออกพอร์ต LED
 • ทดลองอ่านค่าอินพุตจากพอร์ต Switch
 • ทดลองการเขียนโปรแกรม 7 segment
 • ทดลองการเขียนโปรแกรม RELAY
 • ทดลองการเขียนโปรแกรม ADC

 • ส่วนที่ 3:
 • รู้จักทดลองการเขียนโปรแกรม OLED
 • ทดลองการเขียนโปรแกรม Sound speaker
 • ทดลองการเขียนโปรแกรม Stepping motor, DC Motor
 • ทดลองการเขียนโปรแกรม อุปกรณ์ระบบ SENSOR เช่น อุหณภูมิ ,ความดัน
 • ทดลองการใช้งาน WiFi

 • ส่วนที่ 4:
 • สร้างทดลองการสื่อสารผ่านโปรโตคอล TCP/IP
 • ทดลองการเชื่อมการเชื่อมต่อ IoT Cloud Platform
 • การใช้งาน Blynk บนโมบายแอ็พพลิเคขั่น Android
 • การเชื่อมต่อ ESP32 กับเครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ LINE
 • การสร้าง Mini project เรื่องที่เรียน เพื่อนำประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

    ***  เนื่องจากความรู้พื้นฐานผู้เรียนที่ไม่เท่ากัน การสอนจริงอาจเน้นเนื้อหาบางส่วนเพิ่มขึ้น
          หรือตัดส่วนที่เข้าใจแล้วออกไปได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก

 


 

การยืนยันอบรม
 • หากได้รอบเรียนที่ต้องการแล้ว กรุณายืนยันวันเรียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งค่ะ
        สายด่วน: 086-409-1075 | Line ID: ITExcellent

 


Payment Method  

วิธีการชำระเงิน


กรณีในนามบริษัท
 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
                  (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางอีเมล์ที่ admin@itexcellent.com)

กรณีบุคคลธรรมดา
 • ชำระเป็นเงินสด สามารถเข้ามาชำระด้วยตนเองก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
                  (โอนแล้วสามารถแจ้งทางไลน์หรือโทรมาแจ้งได้เลยค่ะ)

 

Highlights  

บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 

Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site