"คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และออฟฟิต Word, Excel, PowerPoint"
รหัส IT101:   คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Windows 10/11) พร้อมโปรแกรมออฟฟิต 3 โปรแกรมในหลักสูตรเดียว

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตร คอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตรสำหรับผู้ที่ยังใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น หรือยังไม่คล่องแคล่ว และต้องการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานทั่วไปได้ หลักสูตรนี้เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดจริงๆ   ซึ่งจะสอนตั้งแต่พื้นฐานการใช้วินโดวส์ ไล่ไปถึงโปรแกรมสำนักงานต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะ และความคล่องแคล่วในการนำคอมพิวเตอร์ไปประกอบอาชีพได้จริง

 

ภายในหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
    1)   การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วย Windows 10/11
    2)   Microsoft Word (โปรแกรมพิมพ์เอกสาร)
    3)   Microsoft Excel (โปรแกรมวิเคราะห์และคำนวณ)
    4)   Microsoft PowerPoint (โปรแกรมนำเสนองาน)

ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว สามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันที ทั้งการจัดการเอกสาร, เขียนเอกสาราชการ-จดหมายธุรกิจ, การคำนวณตัวเลขทางบัญชี, ใช้งานสูตรคำนวณต่างๆ (Excel), สามารถสร้างงานนำเสนอ (Presentation) ทางธุรกิจต่างๆได้  
โดยห้องเรียนจะมีไม่เกิน 6 ท่าน เพื่อดูแลทุกท่านได้ทั่วถึง

 

หมายเหตุ :
*   สามารถเน้นเรียนเรื่องใดเป็นพิเศษได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนอบรม
**  เรียนเป็นกลุ่มใหญ่-นอกสถานที่ (On-Site) กรุณาติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคาในราคาพิเศษ

ราคาอบรม
 • 4,500 บาท  อบรมทั้งหมด 3 วัน  
  (รวม 18 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • ไม่ต้องมีพื้นฐานใดๆ หรือไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน --> ก็เรียนได้แน่นอน
 • หลักสูตรออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ ผู้ต้องการไปใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทันที
 • มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้งาน 1 คน ต่อ 1 เครื่อง (หรือนำเครื่องส่วนตัวมาใช้เรียนได้)
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • มีความคล่องแคล่วในการใช้คอมพิวเตอร์ และ Windows พร้อมทำงาน
 • สามารถจัดการเอกสาร, พิมพ์งาน, เขียนจดหมายธุรกิจ, รายงานต่างๆ
  สามารถคำนวณตัวเลขทางบัญชี, ใช้สูตรคำนวณต่างๆ (Excel)
  สามารถสร้างงานนำเสนอ (Presentation) ทางธุรกิจต่างๆได้
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 3 วัน)
อาทิตย์อาทิตย์ 9 มิ.ย.9,16,23 มิ.ย 67
ศุกร์, เสาร์พุธ 12 มิ.ย.12,13,15 มิถุนายน 2567
พุธ, พฤหัส, ศุกร์พุธ 19 มิ.ย.19,20,21 มิ.ย 2567
เสาร์เสาร์ 29 มิ.ย.29 มิ.ย 6,13 ก.ค 2567
อาทิตย์อาทิตย์ 30 มิ.ย.30 มิ.ย 7,14 ก.ค 2567
จันทร์, อังคาร, พุธจันทร์ 1 ก.ค.1, 2, 3 กรกฎาคม 2567
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ส่วนที่ 1:   การใช้งาน Windows 10/11 และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ทบทวนพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งาน, รู้จัก Hardware กับ Software ที่ควรทราบ
 • รู้จักสเปคเครื่องเพื่อสามารถประยุกต์เลือกซื้อคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองได้
 • การใช้งานวินโดวส์ 10 เบื้องต้น, การจัดการกับหน้าจอ Desktop, คุณสมบัติของหน้าต่าง Metro
 • การเปิดใช้งานโปรแกรม, ค้นหาโปรแกรม, ติดตั้งโปรแกรมด้วยตนเอง
 • ทดลองพิมพ์งาน, บันทึกงาน, ค้นหางานที่เก็บไว้, เทคนิคการใช้คำสั่งลัดต่างๆ
 • ทำงานกับไฟล์เช่น บันทึก (Save), คัดลอก (Copy), ตัด (Cut), วาง (Paste)
 • รู้จักคีย์ลัดต่างๆเช่น Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+S, Window+P, Window+L เป็นต้น
 • รู้จักไฟล์ประเภทต่างๆที่ควรทราบ เช่น JPG, GIF, TXT, PDF, DOC, XLS เป็นต้น
 • รู้จักขนาดไฟล์ KB, MB, GB, TB และการใช้งาน Flash Drive อย่างถูกวิธี
 • เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต, ต่อ Wi-Fi, ค้นหาข้อมูล, ค้นหารูปภาพ+แผนที่, บันทึกเว็บไซต์
 • การใช้งานอีเมล์, รับ-ส่งอีเมล์, ส่งแนบไฟล์ไปพร้อมเมล์, กำหนดลายเซ็นต์ธุรกิจในอีเมล์
 • การบีบอัดไฟล์เพื่อรับส่งได้อย่างรวดเร็ว เช่น .ZIP, .RAR เป็นต้น
 • การจัดภาพหน้าจอ (Capture Screen) เพื่อไปใช้งาน

 • ส่วนที่ 2:   โปรแกรมพิมพ์งาน Microsoft Word 365
 • รู้จักโปรแกรม Word, ส่วนประกอบต่างๆ และความสามารถใหม่ของโปรแกรม
 • การสร้างเอกสารใหม่, การสร้างเอกสารด้วยแม่แบบ (Template), แถบเครื่องมือมาตรฐาน
 • การตั้งค่าเอกสาร, กำหนดขนาดกระดาษ, กำหนดแนวตั้ง-แนวนอน, หัว - ท้ายกระดาษ
 • จัดการอักษรแบบต่างๆ, ตกแต่งตัวอักษรขั้นสูง, การใช้โครงร่างเอกสารด้วยตาราง
 • ใส่ภาพกราฟฟิกในเอกสาร, , ใช่องค์ประกอบศิลป์, จัดคอลัมน์แบบหนังสือพิมพ์
 • แสดงแผนภูมิ (Chart) แบบต่างๆ, ใส่แผนผังองค์กรและรูปแบบอัตโนมัติ (Smart Art)
 • การเขียนจดหมายธุรกิจ, จดหมายเวียน (Mail Merge), กำหนดลายน้ำ (Watermark)
 • ทดลองพิมพ์ชิ้นงานเอกสาร การปรับแก้ไขข้อความอย่างรวดเร็ว
 • Workshop : ทดลองสร้างเอกสาร 3-4 ชิ้นงาน แบบมืออาชีพ

 • ส่วนที่ 3:   โปรแกรมคำนวณ Microsoft Excel 365
 • รู้จักสุดยอดโปรแกรมคำนวณ Excel, ส่วนประกอบและความสามารถของโปรแกรม
 • การสร้างแผ่นงาน Workbook และ Worksheet, กำหนดค่าแผ่นงาน
 • การปรับแถว–คอลัมน์, ตกแต่งเซลล์แบบรวดเร็ว, การคัดลอกข้อมูลรูปแบบต่างๆ
 • เทคนิคการตีเส้นกรอบแบบต่างๆ, จัดการสี, จัดการตำแหน่ง, ตรึงเซลล์
 • เริ่มใช้สูตรคำนวณเบื้องต้น, การหาผลรวม (sum), ค่าเฉลี่ย (average) ฯลฯ
 • การใช้ฟังก์ชั้นอัตโนมัติ, ฟังก์ชั่นระดับสูงขึ้นเช่น if(), max(), min(), bathtext()
 • ทดลองคำนวณฐานเงินเดือน, คำนวณรายได้, คำนวณภาษี
 • สร้างแผนภูมิในแผ่นงาน, คำสั่งในการใส่พาสเวิร์ดล๊อกไฟล์
 • ป้อนแบบข้อมูลอัตโนมัติ , ซ่อน/ป้องกันเวิร์คชีท, การอ้างอิงเซลล์ข้ามแผ่นงาน
 • แสดงผลด้วยรูปแบบอัตโนมัติ, การกำหนดกฎในการแสดงผล (Rule)
 • การจัดพิมพ์แผ่นงาน, การจัดพิมพ์เฉพาะส่วนที่กำหนด (Print Area)
 • Workshop : สร้างไฟล์คำนวณรายรับ รายจ่าย กำไขขาดทุน พร้อมแผนภูมิประกอบ

 • ส่วนที่ 4:   โปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 365
 • รู้จักองค์ประกอบแผ่นงานนำเสนอ (Slide), แนวคิดการออกแบบให้น่าสนใจ, ปรับค่าเริ่มต้นสไลด์
 • ทดลองฉายสไสด์, กำหนดค่าตอนนำเสนองาน, ส่งออกจอภาพไปยังโปรเจ็ตเตอร์แบบต่างๆ
 • ปรับมุมมองนำเสนอ, กำหนดพื้นหลังแบต่างๆ, เปลี่ยนโครงร่างสี, เพิ่ม-ลบ-คัดลอก-ย้ายข้อมูล
 • ออกแบบด้วย Design Template, การเขียนบันทึกย่อ (Note), การใช้เครื่องมือวาดรูป
 • ใส่เอฟเฟ็กซ์ให้สไลด์แบบ Transitions, ปรับแต่งค่าให้มีความน่าสนใจ
 • ใส่เอฟเฟ็กซ์ให้วัตถุแบบ Animations, กำหนดทิศทางและลำดับของ Animations
 • การตั้งเวลาการเคลื่อนไหวของวัตถุ, การบันทึก (Record) งานพร้อมอัดเสียงบรรยาย
 • ใส่เสียงประกอบให้กับสไลด์, การใส่ไฟล์วีดีโอและกำหนดค่าแสดงผล
 • การพิมพ์ (Print) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เต็มหน้า (Fullpage), คู่มือ (Handout)
 • Workshop: สร้างงานใช้จริง พร้อมใส่ลูกเล่นแบบตั้งเวลาได้ และบันทึกเป็นไฟล์วีดีโอทันที

    *  เนื่องจากความรู้พื้นฐานผู้เรียนที่ไม่เท่ากัน การสอนจริงอาจเน้นเนื้อหาบางส่วนเพิ่มขึ้น
          หรือตัดส่วนที่เข้าใจแล้วออกไปได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นหลัก

 

    ** เรียนจบคอร์สแล้วยังไม่คล่องแคล่ว เรียนซ้ำได้ฟรี! ไม่มีค่าใช่จ่าย

 


 

การยืนยันอบรม
 • หากได้รอบเรียนที่ต้องการแล้ว กรุณายืนยันวันเรียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งค่ะ
        สายด่วน: 086-409-1075 | Line ID: ITExcellent

 


Payment Method  

วิธีการชำระเงิน


กรณีในนามบริษัท
 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
                  (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางอีเมล์ที่ admin@itexcellent.com)

กรณีบุคคลธรรมดา
 • ชำระเป็นเงินสด สามารถเข้ามาชำระด้วยตนเองก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
                  (โอนแล้วสามารถแจ้งทางไลน์หรือโทรมาแจ้งได้เลยค่ะ)

 

Highlights  

บรรยากาศอบรมที่ศูนย์รังสิต 

Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site