"Arduino Programming for Hardware"
รหัส IT509:   เขียนโปรแกรมติดต่อ Hardware ด้วย Arduino

ภาพรวมหลักสูตร

Arduino Programming for Hardware Arduino เป็น บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ ชิปสมองกลฝังตัวอัจฉริยะเป็นการควบคุมอุปกรณ์อัตโนมัติที่ใช้ในงานในชีวิตประจำวัน หลักสูตรเขียนโปรแกรม Visual Studio ที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์โดยผ่าน Hardware Microcontroller ตัวอย่างการใช้งาน เช่น อาคารควบคุบอัตโนมัติ,โรงงานอัจริยะ, หุ่นยนต์, เครื่องจักรอุตสากรรม, เครื่องใช้ไฟฟ้า, การทำนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุน

 

หลักสูตร เหมาะสำหรับ นิสิตนักศึกษา ช่าง วิศวกรรม บุคคลทั่วไป เป็นระบบสมองกลฝั่งตัว software แบบ Open source การเขียนภาษา Visual Studio, C ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายนำไปใช้งานได้จริง ราคาอุปกรณ์ถูก หาซื้อใช้งานง่ายคนนิยมใช้ทั่วโลก

 

Workshop: การสร้าง Mini project เรื่องที่เรียน เพื่อนำประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ราคาอบรม
 • 10,900 บาท  อบรมทั้งหมด 4 วัน  
  (รวม 24 ชั่วโมง)  
  เวลาเรียน 10.00 - 16.30 น.  
  *หากยังไม่คล่อง เรียนซ้ำฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
สถานที่อบรม
 • อาคารรังสิตทาวเวอร์ ซ.รังสิต-ปทุมธานี 2  
  เขตรังสิต  
  ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์รังสิต  
พื้นฐานของผู้เรียน
 • ควรมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา C, C++ หรือ Visual Basic มาบ้าง
ประโยชน์ที่ได้รับ
 • เรียนรู้โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino
 • ใช้คำสั่งระดับสูงด้วย Visual Studio ติดต่อกับฮาร์ดแวร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • ทดลองทำกับบอร์ด Arduino จริง ด้วยตนเองทุกขั้นตอน
 • ผ่านการอบรมแล้วมีเอกสารรับรอง
 • เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดครั้ง ในเวลา 2 ปี
ตารางอบรมที่ใกล้ที่สุด

รอบวัน เริ่มอบรม วันที่อบรม (ทั้งหมด 4 วัน)
อาทิตย์อาทิตย์ 28 พ.ค.28 พ.ค 4, 11,18 มิ.ย 66
เสาร์, อาทิตย์เสาร์ 26 ส.ค.26,27 ส.ค 16,17 ก.ย 66
เสาร์เสาร์ 24 ก.พ.24 ก.พ 2,9,16 มี.ค 67
สำรองที่นั่ง / ขอใบเสนอราคา / กำหนดเวลาเรียนเอง
โปรโมชั่นประจำหลักสูตร
เนื้อหาการเรียน
  ไมโครคอนโทรเลอร์คืออะไร
 • โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino
 • การจัดหน่วยความจำไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino
 • การใช้โปรแกรมภาษา C
 • การเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้น
 • ข้อดี ข้อเสีย Arduino เปรียบเทียบไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวอื่น
 • การเขียนโปรแกรม Visual studio ที่ใช้งานกับไมโรคอนโทรลเลอร์
 • การเขียนโปรแกรมรับ ส่งค่าไมโครคอนโทรลเลอร์ กับ Software
 • ทดลองการ Analog I/O ,Digital I/O, สื่อสารอนุกรม , คำสั่งหน่วงเวลา
 • การเขียนโปรแกรมรับ ส่งค่ากับพอร์ตไมโครคอนโทรลเลอร์ กับ Hardware
 • ทดลองการส่งข้อมูลออกพอร์ต LED,LDR
 • ทดลองอ่านค่าอินพุตจากพอร์ต Switch
 • ทดลองการเขียนโปรแกรม 7 segment , LED dotmatrix
 • ทดลองการเขียนโปรแกรม RELAY
 • ทดลองการเขียนโปรแกรม อุหณภูมิ DHT, LM 35
 • ทดลองการเขียนโปรแกรม LCD
 • ทดลองการเขียนโปรแกรม Sound speaker
 • ทดลองการเขียน key pad
 • ทดลองการเขียนโปรแกรม Stepping motor
 • ทดลองการเขียนโปรแกรม DC Motor , Servo motor
 • ทดลองการเขียนโปรแกรม อุปกรณ์ระบบ SENSOR
 • เช่น ultrasonic, PIR, Buletooth
 • การสร้าง Mini Project ที่เรียน
 • การประยุกต์ Arduino ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ยืนยันอบรม/ชำระเงิน
 • ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อม ในนาม "ไอทีเอคซะเล้นท์" หรือ "IT Excellent"

 • โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์ ชื่อบัญชี "ไอทีเอคซะเล้นท์"

  ธนาคารกสิกรไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 610-2-56889-1
  ธนาคารทหารไทย / บัญชีออมทรัพย์ / เลขที่ 215-2-51164-4
    (กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบ Pay-In ทางเมล์ที่ admin@itexcellent.com)


Guide:  

หัวข้อ

 

สถานที่อบรม:


 • ศูนย์อบรมอยู่"รังสิต" ห่างเพียงแค่ 500 เมตรจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
 • จอดรถได้ฟรีทั้งวัน
 • มีบริการสอน On-Site